Hurá do Unity, aneb můžeme začít. Log #3 (Unity)
14.03.2017

                Prázdná scéna v Unity potřebuje trochu oživit, ale než se do toho pustím, chtělo by to udělat si pořádek v Assets. Co to je? Assets reprezentuje jakýkoliv objekt který Unity používá, nejedná se pouze o 3D objekt, ale jsou to scripty, zvukové soubory, textury, obrázky, prostě cokoliv. Nemusím říkat že takových aktiv bude ve hře spousty, je tedy dobrý v tom mít pořádek.

                Pro mou scénu vytvořím tedy složku "Objects", ve které budou všechny 3D objety. Postava je entita typu hráč. Proto vytvořím hierarchii "Objects">"Entities">"Player". A pro ostrov "Objects">"Levels". Každý level bude obsahovat objekt se statickým modelem terénu daného levelu. Z každého takového assetu Unity pak vytváří instanci ve scéně. Jakékoliv změny provedené na objektech v assetu se ihned projeví ve scéně.


Island


                Pro lepší vzhled přidám skybox, který jsem stáhl z asset store, který nabízí Unity. K inspektoru je potřeba přidat záložku Lighting. To udělám, tak, že kliknu na Window>Lighting. V zálžoce Lighting, je talčítko Scene a hned první je Skybox.


Skybox


V dalším logu se budu zabývat navigací.